Friday, June 15, 2012

~Khonik Smriti~

Bolechhile....

tomar chokhe roder chhite laguk
tomar thonte laguk projapoti
tomar hasi jhorna dharay vanguk
vanguk tomar thomke jaoa goti...


Bolechhile......

tomar hate uthuk premer mala
tomar paye bajuk premer nupur;
tomar chhoyay jibon joyar asuk
namuk onuvutir bristi tapur tupur....

Tobu keno....

amaar shorir jure borof shitolota
amaar chokher joleo ovaab ushnotar!!
aaj sabar majhe beche thekeo jeno...
Chokh khulle sudhui ondhokaar!!

No comments: