Wednesday, June 29, 2011

~raat 2:30er hothat lekha text message~

Bikel sesher sondhye bela,
poob akaashe megher mela;
nodir buke megher chhaya
sandho kalin klanto hawa...
pakhir dana ghorer tane.
mon ta chhote ghorer paane,
ekla bose ekla mon..
ghor hariye mon kemon!
ektu haasi khusir khoj-e
ekla boro vir er majhe...
moner majhe chhobir vir...
ghono kuashay raat govir;
bishonnota ghirchhe vishon,
haar maanche moner shashon;
tobuo vaabi aasbe provat,
jwolbe aalo kaatbe raat...

3 comments:

Bhaskar Chakrabarty said...

Prokriti ke shathe niye oshadharon ak kobita....shathe chhonder mil khub i shundor.....

Bhaskar Chakrabarty said...

Khub shundor ak chhonder shathe chhute jaoa moner goti....tar shathe tal miliye choleche shomoy...

Nabanita Dutta said...

thanks mamu :) :)...